Trädfällning i Stockholm

PV Trädfällning och Trädvård utför trädfällning i hela Stockholm, samtliga kommuner inom Stockholms Län. Individuell prissättning per uppdrag, skylift och certifierad personal med goda referenser.

Det är viktigt att du planerar trädfällningen mycket noggrant.

Träden ska fällas på ett säkert sätt och i den riktning du vill att de ska falla. En väl genomtänkt fällning underlättar också det fortsatta arbetet med bortforsling eller klyvning på plats.

Pris på trädfällning?

Om du vill veta vad det kostar att fälla ett träd, anlita oss för stubbfräsning eller liknande så ger vi dig ett pris på ditt uppdrag så fort vi fått ditt meddelande. Skicka din fråga så hör vi av oss inom kort! Det kan även gälla andra uppdrag som en arborist kan ta hand om, så beskriv gärna så utförligt ni kan.

Vi kontaktar dig så fort vi kan. Du kan skicka med bild också.

tradbeskarning-pvtradfallning

Förberedelse före fällning

Planera fällningen innan du kommer fram till trädet

Observera faktorer som kan påverka fällningen såsom: Är trädet skadat? Lutar trädet? Vind, snö eller närhet till byggnader?

Säkerhetsavstånd vid underkvistning

Börja med att underkvista stammen. Säkrast vid underkvistning är att arbeta med dragande kedja (svärdets undersida) uppifrån och ner. Använd stammen som ett skydd mellan dig och sågen. Kvista aldrig högre än till axelhöjd.

Kontrollera att ingen befinner sig inom en radie motsvarande minst dubbel längd för det träd som ska fällas. Använd väl synlig skyddsjacka eller väst för att säkert bli sedd.

Röj runt trädet och i den tänkta fällriktningen.

Röj alltid runt trädet så att du kan utföra fällningsarbetet obehindrat.

Reträtt efter fällning

Reträttvägen är din säkerhetslina. När trädet är på väg att falla måste du snabbt kunna försätta dig i säkerhet. Stå alltid snett bakom trädet (ca. 45º) på behörigt avstånd när det faller. Riktigt stora träd kräver längre säkerhetsavstånd. Ojämn mark och träd med grova grenar och stort grenomfång kan göra att stammen t ex slår i sidled, hoppar upp eller glider. Trädet kan röra sig bakåt och slå upp med full kraft när det når marken.

Fällningstekniker

Riktad fällning

Riktad trädfällning kräver stor precision. För att på ett säkert sätt kunna fälla ett träd i en annan fällriktning än den naturliga krävs erfarenhet från tidigare trädfällning. Du behöver oftast en mer avancerad teknik, specialredskap och större arbetsinsats.

Riktskär

Riktskär kan göras på flera olika sätt. Trädets egenskaper, terräng och tillverkningstradition gör att riktskärets utförande varierar. Öppet riktskär med större öppningsvinkel och omvänt riktskär (Humboldt). Det omvända riktskäret används allmänt också på stora spjälkningskänsliga trädslag.

Riktskäret görs i två steg. Överskär och underskär. Riktskärets längd måste vara minst 80 % av trädets diameter. Riktskärets öppning är beroende av vilken metod du använder. Se till att skären kommer så nära marken som möjligt för bättre kontroll och stabilitet när trädet faller. Ibland kan det vara nödvändigt att såga bort hindrande rotben innan riktskäret görs. De flesta av Husqvarnas och Stihls sågar har ingjutna eller påmålade markeringar, “syftlinjer” på sågkroppen. På Stihl och Jonsered är riktmedlen i 90 graders vinkel mot sågsvärdet. Det betyder att trädet faller några decimeter till vänster om där du siktar.

Fällskär

När riktskäret är gjort är det dags att såga fällskäret fram mot riktskäret. Kom ihåg att lämna tillräcklig brytmån! Med ett öppet riktskär
(45-70°), ska fällskäret normalt ligga något över riktskärets nivå. Tekniken för hur fällskäret görs beror på hur grov stammen är och hur långt sågsvärd man har. Använd brytjärn, trampbrytjärn eller fällkil för att få en säker fällning. Dessa hindrar också trädet från att gå tillbaka i motsatt riktning och klämma fast sågsvärdet under utsågningen av fällskäret.

Se dessutom till att det finns tillräckligt med bränsle i tanken. Att få bränslestopp mitt under fällningsarbetet kan vara riskabelt.

Brytmån

Mellan riktskär och fällskär sparas den s k brytmånen som fungerar som ett gångjärn. Brytmånen är en mycket viktig säkerhetsdetalj för en kontrollerad fällning. Den är nödvändig för att trädet ska få styrning när det faller till marken. Brytmånens längd bör vara minst 80 % av trädets diameter. Den bör också vara jämngrov och ha en tjocklek av minst 1 % av trädets diameter. Vid klenare dimensioner rekommenderas en brytmån av minst 2 cm.

Olika fällskärstekniker

Träd med mindre diameter än sågsvärdslängden:
Om du har liten erfarenhet av trädfällning är denna metod enklast att använda. Det är mycket viktigt att fällskäret sågas parallellt med riktskäret. Såga antingen med skjutande kedja (svärdets översida) eller med dragande kedja (svärdets undersida). Såga tills du får plats att placera en kil eller ett brytjärn i spåret. När du närmar dig den grovlek som brytmånen ska ha, var noga med att brytmånen blir jämngrov.

Träd med större diameter än sågsvärdslängden:
Instick är en metod som används vid fällskäret på större träd eller när trädets diameter är större än sågsvärdets längd. Metoden går ut på att svärdsspetsen borras in i trädet för att underlätta det fortsatta fällningsarbetet.

Ge full gas och börja med dragande kedja vid nederdelen av svärdsspetsen strax bakom den tilltänkta brytmånsbredden. Kastsektorn på svärdsspetsen, vilken kan orsaka kast, får aldrig nå trädet först.

När svärdsspetsen är insågad vrids svärdet försiktigt upp tills det är parallellt med riktskäret. Tryck sedan in svärdet i trädet. Såga fram till lämplig brytmånstjocklek parallellt med riktskäret. Såga rakt bakåt, ca en svärdsbredd, innan du svänger med sågen för att undvika att såga i brytmånen.

Såga runt stammen. Möt med samma tjocklek på brytmånen på andra sidan parallellt med riktskäret. Glöm ej att sätta in kil eller brytjärn innan fällskäret är färdigsågat. Det är mycket viktigt att brytmånen sågas jämnt.

Kontakta oss idag för pris på trädfällning.

Vi arbetar över hela stor Stockholm med omnejd.

    Skicka med bild för snabbare offert!