Trädbeskärning i Stockholm - PV Trädfällning och Trädvård

Trädbeskärning

Tidtabell för trädbeskärning

När äldre träd beskärs är det ofta grova grenar som tas bort, med snittytor i proportion därefter, vilket gör att det är viktigt att välja rätt tidpunkt för beskärningen. Det finns trädtyper som är känsligare än andra för beskärning och vissa som ”blöder” rikligt från nya sårytor. Det måste man ta hänsyn till.

Lämpliga tidpunkter för beskärning av våra vanligaste trädsorter ser du i listan.

Förkortningen JAS = juli-augusti-september.

Vi genomför trädbeskärning på hög höjd, förbereder med säkerhetsåtgärder inför uppdrag

Trädsort

Al
Alm
Ask
Asp
Avenbok
Björk
Bok
Ek
Hagtorn
Hägg
Hästkastanj
Krikon
Körsbär
Lind
Lönn
Oxel
Plommon
Päron
Rönn
Sälg & pil
Äppelträd

Tidpunkt för beskärning

Vinterbeskärning eller under JAS
Senvinter eller under JAS
Senvinter eller under JAS
Hela året
JAS (sommar)
Sommar – höst
JAS
Senvinter
Senvinter
Senvinter
JAS, kan även beskäras tidig sommar
JAS (eller fram t o m oktober)
JAS (eller fram t o m oktober)
Senvinter
JAS, kan även beskäras tidig sommar och höst
Senvinter
JAS (eller fram t o m oktober)
Senvinter
Senvinter eller under JAS
Senvinter
Senvinter

Kan alla fruktträd beskäras?

Alla fruktträd tål inte beskärning lika bra. Äppel- och päronträd tål kraftigare beskärning medan stenfruktsträd, som plommon, körsbär, bigarråer och persika, endast beskärs lätt för att gallras och behålla en vacker form. Se fler vanliga frågor och svar.

    Behöver du hjälp?

    Vi kontaktar dig så fort vi kan. Du kan skicka med bild också.