Trädbeskärning

När äldre träd beskärs är det ofta grova grenar som tas bort, med snittytor i proportion därefter, vilket gör att det är viktigt att välja rätt tidpunkt för beskärningen.

Tidtabell för trädbeskärning

Det finns trädtyper som är känsligare än andra för beskärning och vissa som ”blöder” rikligt från nya sårytor. Det måste man ta hänsyn till.

Lämpliga tidpunkter för beskärning av våra vanligaste trädsorter ser du i listan.

Förkortningen JAS = juli-augusti-september.

Trädsort

Tidpunkt för beskärning

Al Vinterbeskärning eller under JAS
Alm Senvinter eller under JAS
Ask Senvinter eller under JAS
Asp Hela året
Avenbok JAS (sommar)
Björk Sommar – höst
Bok JAS
Ek Senvinter
Hagtorn Senvinter
Hägg Senvinter
Hästkastanj JAS, kan även beskäras tidig sommar
Krikon JAS (eller fram t o m oktober)
Körsbär JAS (eller fram t o m oktober)
Lind Senvinter
Lönn JAS, kan även beskäras tidig sommar och höst
Oxel Senvinter
Plommon JAS (eller fram t o m oktober)
Päron Senvinter
Rönn Senvinter eller under JAS
Sälg & pil Senvinter
Äppelträd Senvinter

Kan alla fruktträd beskäras?

Alla fruktträd tål inte beskärning lika bra. Äppel- och päronträd tål kraftigare beskärning medan stenfruktsträd, som plommon, körsbär, bigarråer och persika, endast beskärs lätt för att gallras och behålla en vacker form. Se fler vanliga frågor och svar.

Behöver du hjälp?

Vi kontaktar dig så fort vi kan. Du kan skicka med bild också.

    Skicka med bild för snabbare offert!