Vanliga frågor

Vanliga frågor

Behöver du hjälp?

Vi kontaktar dig så fort vi kan. Du kan skicka med bild också.

  Skicka med bild för snabbare offert!  Vad är en arborist?

  En arborist är en trädvårdsspecialist som vårdar träd i städer, tätort, trädgårdar, och andra bebyggda miljöer. Arborister arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge.

  En arborists huvudsakliga uppgift är att beskära och avverka träd, men kan också arbeta med plantering och rådgivning.

  Läs mer om arboristyrket här: Tjänster > Arborist

  Trädfällning hur gör man?

  Planering och förberedelse är det viktigaste inför en trädfällning. Träden ska fällas på ett säkert sätt och i den riktning du vill att de ska falla. En väl genomtänkt fällning underlättar också det fortsatta arbetet med bortforsling eller klyvning på plats.

  1) Planera fällningen innan du kommer fram till trädet
  Observera faktorer som kan påverka fällningen såsom: Är trädet skadat? Lutar trädet? Vind, snö eller närhet till byggnader? Läs om fällnings- och fällskärstekniker här: Trädfällning

  2) Röj runt trädet och i den tänkta fällriktningen
  Röj alltid runt trädet så att du kan utföra fällningsarbetet obehindrat.

  3) Säkerhetsavstånd vid underkvistning
  Börja med att underkvista stammen. Säkrast vid underkvistning är att arbeta med dragande kedja (svärdets undersida) uppifrån och ner. Använd stammen som ett skydd mellan dig och sågen. Kvista aldrig högre än till axelhöjd. Kontrollera att ingen befinner sig inom en radie motsvarande minst dubbel längd för det träd som ska fällas. Använd väl synlig skyddsjacka eller väst för att säkert bli sedd.

  4) Reträtt efter fällning
  Reträttvägen är din säkerhetslina. När trädet är på väg att falla måste du snabbt kunna försätta dig i säkerhet. Stå alltid snett bakom trädet (ca. 45º) på behörigt avstånd när det faller. Riktigt stora träd kräver längre säkerhetsavstånd. Ojämn mark och träd med grova grenar och stort grenomfång kan göra att stammen t ex slår i sidled, hoppar upp eller glider. Trädet kan röra sig bakåt och slå upp med full kraft när det når marken.

  Vad gäller vid trädfällning?

  Det finns en del riktlinjer att luta sig mot inför en trädfällning.

  1) Fäll aldrig ett träd i onödan
  Du bör inte fälla träd som inte är ett uppenbart hinder eller står olämpligt till. Detta för att stoppa utarmning av träd i villakvarter och stadsmiljö. När det finns fullvuxna träd i stadsmiljö skänker dessa omgivningen med många positiva fördelar; lövkronorna ger syre, renare luft, skugga och vindskydd medan de multnande löven skänker näring till jorden.

  2) Fäll inte träd på obebyggd tomt
  Åtminstone inte innan planeringen för bebyggelsen är klar, men trädfällningen kan med fördel göras innan huskropp börjar resas.

  3) Var försiktig med att fälla träd till norr och öster
  Om du låter träd till norr och öster på tomten stå kvar har du skydd mot vindar och kyla. för en varmare och soligare tomt kan du istället fälla träd till syd och väst på tomten.

  Vad kostar trädfällning?

  Vi använder individuell prissättning baserat på uppdrag av trädfällning. Därför ber vi dig att kontakta oss för offert, skicka ett mail eller använd vårt kontaktformulär här: Kontakta oss. Vi lämnar kostnadsfria offerter på alla arbeten oavsett omfattning.

  När är rätt tid att beskära träd?

  Det finns trädtyper som är känsligare än andra för beskärning och vissa som ”blöder” rikligt från nya sårytor. Det måste man ta hänsyn till.

  Tänk också på att alla fruktträd tål inte beskärning lika bra. Äppel- och päronträd tål kraftigare beskärning medan stenfruktsträd, som plommon, körsbär, bigarråer och persika, endast beskärs lätt för att gallras och behålla en vacker form.

  Lämpliga tidpunkter för beskärning av våra vanligaste trädsorter ser du i listan.

  Hela året Asp
  Vinter Al
  Senvinter Alm, Ask, Ek, Hagtorn, Hägg, Lind, Oxel, Päron, Rönn, Sälg, Pil, Äppelträd
  Juni-September Hästkastanj
  Juli-September Al, Alm, Ask, Avenbok, Bok, Rönn
  Juli-Oktober Krikon, Körsbär, Plommon
  Sommar-Höst Björk, Lönn

  Vad är stubbfräsning och hur går det till?

  Stubbfräsning innebär – precis som namnet antyder – att fräsa ned stubbar. Vi använder små, smidiga maskiner som gör att vi lätt genomför stubbfräsningar även på omständiga platser. Vi fräser ned stubben till ungefär 10 cm under marknivå, sedan kan du fylla gropen med jord och nytt gräs på en gång.

  Om du vill anlita oss för fräsning av en stubbe på din tomt är du välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert. Kostnaden för stubbfräsning avgörs av antalet stubbar, stubbarnas diameter vid marknivå samt arbetsplatsens beskaffenhet. läs mer om stubbfräsning här: Stubbfräsning