Stubbfräsning

PV Trädfällning kan erbjuda effektiv borttagning av oönskade stubbar på ett smidigt sätt utan att skada omgivningen.

Hur går stubbfräsning till?

Vi använder små, smidiga maskiner och fräser helt enkelt bort dina stubbar till ungefär 10 cm under marknivå. När det är gjort är det fritt fram att fylla gropen med jord, och nytt gräs kan börja sås på en gång.

Fliset som blir kvar efter stubben kan användas som kompostfyllare eller som täckbark i rabatten.

Våra maskiner tar sig fram nästan överallt och kan köras in igenom 90 cm smala portar och grindar. Maskinens smidighet och låga axeltryck gör att den kan operera i ömtåliga anläggningar utan att gräsmattor o.dyl körs sönder. Stubbfräsmetoden är i sig skonsam då bara marken omedelbart runt stubben påverkas. Trots maskinens lilla storlek klarar den av att fräsa stora stubbar.

Stubbfräs

Vad kostar stubbfräsning?

Vi använder individuell prissättning baserat på uppdrag.

Kostnaden för stubbfräsning avgörs av antalet stubbar, stubbarnas diameter vid marknivå samt arbetsplatsens beskaffenhet. Därför ber vi dig att kontakta oss för offert. Vi lämnar kostnadsfria offerter på alla arbeten oavsett omfattning.

    Skicka med bild för snabbare offert!